/// Styrelsen

Ordförande

Mattias Montelin

V ordförande & Medlemsansvarig

Peter Johanson

Sekreterare

Lars-Olle Nilsson

Kassör

Sven-Erik Lidén

Hemsideansvarig

Niklas Montelin

Suppleant

Lars-H Thurdin

Revisorer

Vakant, ny revisor kommer väljas på extra föreningsstämma

Valberedning

Henrik Thurdin

Copyright 2017 Satelliten EF.